GREEN POINT ROŚNIE

Realizacja osiedla Green Point przy ulicy Junackiej we Wrocławiu przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W ostatnim czasie została wykonana konstrukcja drewniana dachu w budynkach A i B, a w trakcie wykonywania jest konstrukcja w budynku C. Równocześnie prowadzony jest montaż okien oraz  roboty instalacyjne: elektryczne i sanitarne w lokalach.